05 Δεκεμβρίου, 2014

Άρθρο: Τι είναι η δημιουργικότητα;

 Είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε τι είναι η δημιουργικότητα, γιατί υπάρχει ένα εύρος από δυνατές απαντήσεις και ένα πλήθος από ορισμούς. Στη wikipedia διαβάζουμε τον ακόλουθο ορισμό:
"Η δημιουργικότητα αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο δημιουργεί κάτι νέο (ένα προϊόν, μια λύση, ένα καλλιτέχνημα, μια ιστορία, ένα αστείο κ.λπ.), το οποίο έχει μια αξία. 


Αυτό που μετράει ως "νέο" μπορεί να αναφέρεται σε μια ατομική δημιουργία, ή στην κοινωνία, ή στο πλαίσιο στο οποίο η καινοτομία λαμβάνει χώρα. Με την ίδια ποικιλία παραμέτρων μπορούμε να ορίσουμε και την έννοια της "αξίας" αυτού του "νέου".

Είναι, όμως, γεγονός ότι υπάρχει μια ασάφεια ως προς τον ακριβή εννοιολογικό προσδιορισμό της "δημιουργικότητας" κάτι που συχνά καταλήγει στο να θεωρούμε τη δημιουργικότητα ως κάτι τετριμμένο ή αόριστο.Ο Δρ Παναγιώτης Καμπύλης επισημαίνει ότι οι περισσότεροι ορισμοί έχουν ως κοινό τόπο κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τους οποία κατανοούμε τη δημιουργικότητα:

1. Η δημιουργικότητα είναι μια δεξιότητα "κλειδί" για τα άτομα.
2. Η δημιουργικότητα προϋποθέτει μια σκόπιμη δραστηριότητα
3. Η δημιουργικότητα εντοπίζεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον/πλαίσιο
4. η δημιουργικότητα καταλήγει στη δημιουργία προϊόντων (απτών ή αφηρημένων)
5. Τα προϊόντα της δημιουργικότητας πρέπει να είναι καινοτόμα (πρωτότυπα, μη συμβατικά) και κατάλληλα (χρήσιμα, με αξία) σε κάποιο βαθμό και τουλάχιστον για τα δημιουργικά άτομα.

Και ορίζει τη δημιουργικότητα ως “. . . την ενέργεια (πνευματική ή σωματική), η οποία συμβαίνει σε έναν συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον και οδηγεί σε απτά ή (και) μη απτά αποτελέσματα, τα οποία είναι πρωτότυπα, χρήσιμα, σύμφωνα με την ηθική και επιθυμητά, τουλάχιστον για τους δημιουργούς”.