01 Οκτωβρίου, 2013

Workshop «Η Γλώσσα του Σώματος» Το workshop με θέμα «Η Γλώσσα Σώματος» απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να βελτιώσουν τις τεχνικές επικοινωνίας τους με σκοπό να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις τους. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αφού μαθαίνει σε κάποιον, το πώς μπορεί να αποκωδικοποιεί τα μηνύματα του σώματος, ιδιαίτερα αυτά που προέρχονται από μη συνειδητές πράξεις και φανερώνει την εσωτερική διάθεση του άλλου και τις σκέψεις του. Επίσης, θα μάθει πως μπορεί να ελέγχει τη γλώσσα του σώματος του για να παρέχει τις πληροφορίες που αυτός θέλει και να αντιμετωπίζει με επιτυχία συνεντεύξεις ή άλλες διαπραγματεύσεις.Θεματολογία


  • Τι είναι η γλώσσα του σώματος
  • Παρατηρώντας την γλώσσα του σώματος
  • Με ποιους τρόπους επικοινωνούμε
  • Αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων
  • Λέει το σώμα ψέματα;
  • Διαβάζοντας την ειλικρίνεια 
  • Αναγνωρίστε τον τύπο του συνομιλητή σας
  • Διαφορές στη γλώσσα του σώματος στα δύο φύλα
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής
Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Νοεμβρίου, 17:00-21:00