09 Οκτωβρίου, 2013

Workshop: Αποδοτικό Διάβασμα

Σε μια κοινωνία που η τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης γίνονται όλο και πιο απαραίτητα στην καθημερινή μας ζωή, το να μπορεί κανείς να διαβάζει γρήγορα και αποτελεσματικά αποτελεί μια πραγματική πρόκληση.

Το διάβασμα είναι και αυτό μια ικανότητα που αποκτούμε από πολύ νωρίς στην διάρκεια της ζωής μας και θα πρέπει να την εξασκούμε για να την βελτιώνουμε συνεχώς. Η ικανότητα αυτή έχει την ίδια εφαρμογή είτε διαβάζουμε έντυπα είτε ηλεκτρονικά μέσα γραφής.

Στο workshop αυτό θα μάθουμε πώς μπορούμε να διαβάζουμε σωστά αλλά και με ταχύτητα και παράλληλα να αποθηκεύουμε στον νου μας αυτά που πραγματικά μας χρειάζονται χωρίς να κατακλυζόμαστε από περιττές πληροφορίες.
Θεματολογία

• Βελτίωσε την κατανόηση και αφομοίωση
• Διάβασμα και εξετάσεις
• Μνημοτεχνικές
• Οργάνωση μελέτης
• Γρήγορο διάβασμα
• Θεωρία-ασκήσεις
• Προσοχή-μνήμη-συγκέντρωση-φαντασία